Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Vizyonumuz Ve Misyonumuz

KENT EĞİTİM KOLEJİ’NDE VİZYONUMUZ

Öğrenmeye dayalı gelişimi ve değişimi yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören; kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler yetiştiren, bilim ve teknolojide zamanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, insanlığın geleceği için üreten insanlar yetiştiren, doğru, isabetli, yerinde ve zamanında karar verebilen, risk alabilen bireyler yetiştiren, mensubu bulunduğu toplumun kültürünü benimseyen, eğitime ilişkin öneri ve uygulamalarıyla ülkemizde ve dünyada adı saygıyla anılan kurum olmaktır.


KENT EĞİTİM KOLEJİ’NDE MİSYONUMUZ

Tam Eğitim ve Öğretim Modeli ile her sınıf düzeyinde ileri akademik ve etik ölçütlerini uygulayarak günümüzün en fazla ihtiyaç duyulan hasletleri olan ahlâklı, terbiyeli, iç hürriyetini temin etmiş, inancından, tarihinden aldığı idealleri gerçekleştirmek ve yaşatmak için yaşayan; insanı ve farklı kültürleri anlayan ve onlara değer veren, toplumsal sorumluluklarını üstlenen, yaşam boyu öğrenme kavramını yaşam felsefesi olarak benimsemiş seçkin bireyler olarak yetiştirmektir.