Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

İK Politikamız

Bir kurumun en değerli sermayesinin insan olduğunu bilerek, işletmenin hedefleri ve başarıya ulaşarak değer yaratabilmesi arasındaki köprüyü insanın emeğinin inşa ettiğinin bilincindeyiz.

Tüm iş görenlerin, yeni bilgiyi edinme ve mevcut bilgi birikimlerini güncelleyerek bir üst seviyeye çıkarmaları teşvik edilir. Departmanlar ve insan kaynakları tarafından belirlenen eğitim gereksinimleri kurum içinden ve kurum dışından tedarik edilir. Bireyler, kendi profesyonel alanları dışında, farklı mecralardan beslenmeleri için kişisel gelişim sağlamaları için cesaretlendirilir.

KENT Eğitim'in hedeflerine ulaşmasında başarı sağlayacak, bu hedefleri gerçekleştirebilecek, mesleki ve teknik eğitime, tecrübeye, analitik düşünce yapısına sahip, şirketimizin kültürü, vizyonu ve misyonuna adapte olabilecek işgücünü; verimlilik ve kalite optimizasyonu ile birleştirmek genel politikamızdır.