Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Akademik Dersler ve Özgün Kulüpler

Kent Eğitim Koleji öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca zorunlu ve seçmeli dersler boyunca, tek veya iki dönemli olmak üzere aldıkları farklı disiplinlere ait derslerdir. Çeşitliliği ile geniş bir yelpazeye ayrılan bu dersler, haftalık ders programına dâhil edilerek, öğrencilere ilkokuldan üniversiteye kadarki süreçte, yönelim ve ilgilerini doğrudan deneyimleyerek keşfetme fırsatı sunar; bilim ve sanat ilişkin farkındalığı ve kültürü geliştirir. Özgün dersler ilgili oldukları alanın uzmanları tarafından verilir.

Kulüplerimiz

Kent Eğitim Koleji’nde eğitim ve öğretim programında ders dışı etkinlikler

√ Gün tekrarı,

√ Ödev yapma,

√ Etüt,

√ Birebir ders,

√ Sanat,

√ Spor,

√ Kültür,

√ Bilim çalışmaları,

√ Sosyal sorumluluk projeleri,

√ Kulüp çalışmaları,

√ Okul takımları çalışmaları akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutar.

Öğrenme sadece derslik ve sınav salonlarıyla sınırlı değildir, bunlar dışında da devam ederler. Okuldan sonra gerçekleştirilen programlar; öğrencilerimizin, spor, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik ve kişisel gelişim alanlarında, kendilerini geliştirebilecekleri,  bireysel ya da takım olarak, yetenek ve yetkinliklerini geliştirme ve sergileme fırsatı bulacakları çalışmalardır.

Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarımız öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler niteliktedir. Bu çalışmalarla öğrencimiz hem paylaşım hem dayanışma hem de demokratik yaşamı öğrenerek özgüven ve ekip çalışmasıyla analitik düşünme ve liderlik yetenekleri geliştirir, yaşama hazırlanırlar.

Kulüp çalışmalarımız;

Futbol

Drama

Satranç

Keman

Basketbol

Resim ve El Sanatları

Yaratıcı Yazma

Ritim Perküsyon Atölyesi

Voleybol

Seramik

Akıl Oyunları

Çello

Hızlı Okuma Teknikleri

Jimnastik

Arkeoloji

Puzzle Oyunları

Gitar

Eskrim

Film Kulübü

English forFun

Okul Orkestrası

Yüzme

Fotoğrafçılık

İngilizce Drama Kulübü

Halk Oyunları

Hentbol

Takı Tasarım Kulübü

Astronomi Kulübü

Dünya Dansları

Dağcılık

Pasta Kulübü

Lego Robotik Kulübü

Bale

Binicilik

Yemek Kulübü

Bilgisayar

Pilates

Model Uçak Kulübü

Elektronik ve Robot Kulübü

Kampçılık

Liderlik Kulübü

Eğlenceli Deneyler

Eğlenceli Deneyler

Dünya Kültürleri Kulübü

Piyano

Küçük Filozoflar Kulübü

Olimpiyat Yarışma Kulübü

Tartışma Kulübü