Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Çalışma Atölyeleri

OffıceTıme

Üniversite adaylarımız için ders saatleri dışında yapılan tüm etüt çalışmaları Office Time ismiyle anılır.

Birebir Etütler

Öğrencilerimiz derslerde anlayamadıkları konular için öğretmenleriyle bire bir çalışırlar.

Soru Çözüm Saatleri

Öğrencilerimiz yapamadıkları soruları Soru Çözüm Saatleri içerisinde kendi öğretmenlerine sorma şansına sahiptirler.

Cumartesi Etütleri

Cumartesi günleri uygulanan 5 saatlik çalışmalardır.

Sınıf Etütleri

Eğitim koordinatörü ve öğretmenler tarafından konulan ek çalışmalardır.

Disco Çalışmaları

Eğitimin sadece dersi dinleyerek gerçekleşemeyeceği bilinciyle öğrencilerine öğretmen gözetiminde uygulanan bireysel çalışma saatleridir.

Çapraz Dersler

Sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerimiz kendi bölümleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer bölüm derslerini de alabilirler.

Yazsonu “TYT-AYT Isınma Kampı’’

12. sınıf öğrencilerimiz eğitim yılının başlangıç tarihinden 3 hafta önce kampa alınarak yoğun seneye başlangıç yaparlar. Isınma kampında yapılan çalışmalarla TYT-AYT maratonuna hızlı bir start verilirken öğrencilerimize etkin ve disiplinli ders çalışma yöntemleri aşılanmaya başlanır.

Sömestr Kampı

Üniversite adayı öğrencilerimiz eğitim yılı ara tatilinde 6 günlük kampa girerler.

Sınava ‘’Çeyrek Kala” kampları

TYT-AYT sınavlarına 15 gün kala konuları biten öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde Sınava ‘’Çeyrek Kala” kampıyla eksiklerini gidererek hazırlıklarını tamamlarlar. Bu dönemde hemen hemen her gün deneme sınavlarına giren öğrencilerimiz sınavların hemen ardından Office çalışmalarıyla günü tamamlarlar. Oluşabilecek sınav kaygısı ve stres ise rehberlik çalışmalarıyla bireysel olarak giderilmeye çalışılır.