Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Kodlama Eğitimi

Dünyada dijital dönüşümün hız kazanması ve hayatımızı her gün daha fazla etkilemesi, çocukların akademik ve iş hayatlarında başarı kazanmaları için artık farklı beceriler edinmelerini zorunlu kılıyor. Kent Eğitim Koleji’indeher sınıf seviyesinde ICT uzmanlarımız tarafından geliştirilmiş ve farklı programlarla zenginleştirilmiş Coding dersi, okulumuzda 3-4-5-6-7. sınıflara haftada 1 saat olarak zorunlu olarak verilmektedir.

Coding dersinde, öğrencilerimiz gerçek hayatta karşılaşacağı sorunlarda da işine yaracağı ve bilgisayar programcılığının temeli olan algoritmayı öğrenerek yolculuğa başlarlar. Ardından kodlama konusunda tüm dünyada otorite olmuş code.org üzerinden kodlama eğitimine devam ederler.

Sınıf seviyelerine göre Scratchprogramı üzerinden kendi uygulamalarını, oyunlarını yazarlar. Sınıf seviyesi ilerledikçe gerçek bir kodlama dili olan Visual Basic’in sadeleştirilmiş hali olan Small Basic ile devam ederler.

√ Gençler ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler, artık onlardan teknolojiye hâkim olmaları bekleniyor.

√ Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.

√ Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor, kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor.

√ Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar.

√ Yapılan araştırılmalara göre her 3 çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor.

√ Çocukların kodlama ile tanışmaları, kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürüyor.

√ Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama vb. birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor.

√ Kent Eğitim Koleji öğrencilerine gelecekteki iş yaşamlarının vazgeçilmez parçası olacak bilgileri kazandırmayı hedefliyor.

√ Kodlama, yeniliği harekete geçirir, çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.

√ Kodlama çocuklara yaratıcılık imkânı verir.

√ Kodlama özgüven sağlar, çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.

√ Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir, programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

√ Algoritma; bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edilmesidir.

√ Algoritma kavramı programlama ya da yazılım geliştirmenin yanı sıra, günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları daha kolaylıkla çözme olanağı sağlar.

√ Kent Eğitim Koleji çocukların tüm programlama dillerinde kodlama yapabilmeleri için gerekli olan konseptleri eğlenceli aktivitelerle öğreterek olumsuzlukları ortadan kaldırır.

√ Eğitim metodumuz; gerçek hayatta kullanılan yazılımların çocukların ve gençlerin öğrenebileceği şekilde aktarılmasıdır. Öğrenciler bu modelde teorik değil, birebir uygulamalı eğitim alırlar.

√ Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimini, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmeleri sağlar.

√ Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir.

√ Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.

Steve Jobs: “Bence bu ülkede herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisayar bilimini bir sosyal bilim olarak görüyorum. Bu herkesin öğrendiği bir şey olmalı. ”