Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Okul Sonrası Eğitim Programı (OSEP)

Çocuklarımız için en iyisi olsun isteriz. Ders dışı etkinliklerin, çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarını gösteren birçok çalışma mevcut. Öğrenme sadece derslik ve sınav salonlarıyla sınırlı değildir, bunlar dışında da devam eder. Öğrencimizi tanıdıkça onun öğrenme serüvenindeki zekâ türünü daha kolay keşfedebiliriz. Öğrenmenin uykuda bile devam ettiğini bildiğimiz bir gerçektir.

√ Sözel Zekâ

√ Mantıksal Matematiksel Zekâ

√ Görsel Zekâ

√ İçsel Zekâ

√ Sosyal Zekâ

√ Müzik Zekâsı

√ Doğaya Dönük Zekâ

√ Kinestetik Zekâ

Okuldan sonra gerçekleştirilen programlar; öğrencilerimizin, spor, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik ve kişisel gelişim alanlarında, kendilerini geliştirebilecekleri,  bireysel ya da takım olarak, yetenek ve yetkinliklerini geliştirme ve sergileme fırsatı bulacakları çalışmalardır.

Bu doğrultuda eğitim ve öğretim programımızda gün tekrarı, ödev yapma, etüt, birebir ders, sanat, spor, kültür, bilim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, kulüp çalışmaları, okul takımları çalışmaları vb. ders dışı etkinlikler  akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutar.

Afer School Programı kapsamında Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz; ulusal sınavlara girecekleri yıllarda, afterschool kapsamında sınav hazırlık dersleri yaparlar ve etüt hizmeti alırlar.

  • Öğrencinin ödevleri günlük olarak takip edilmiş olur.
  • Ev ödevleri etüt merkezinde öğretmen gözetiminde yapılır. Etüt merkezinde yapılan ödevler daha nitelikli olur.
  • Ödevler günü gününe atlanmadan yapılınca öğrenci de derslerinden kopmaz.
  • Derslerinden kopmayan öğrenci derslere ilgisizlik duymaz.
  • Derslere ilgisi kaybolmayan öğrenci sınavlarından başarılı sonuçlar alır.
  • Düzenli ders çalışma yeteneği kazanan öğrenci sonraki öğrenim yıllarında da başarılı olmaya devam eder.

Basho: ‘’Bir fikir toza veya tılsıma dönüşebilir, mühim olan, onu ovuşturan elin maharetidir.’