Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Öğrenci Konseyi

Kent Eğitim Koleji Öğrenci Konseyi;
-Kent Eğitim Koleji’nin öğrencilerine sunduğu akademik, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, olanakların geliştirilmesine yardımcı olmak,
-Okul yönetimi organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurulmasını sağlamak,
-Öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletilmesini sağlamak,
-Eğitim, öğretim konusundaki kararlara katılmasını sağlamak,
-Öğrencilerin toplumsal duyarlılığa sahip, demokratik yönetim ilkelerini özümseyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
amacı ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde kurulmuştur.

Öğrencilerin seçme ve seçilme hakkı, liderlik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, risk alabilme, temsil edebilme gibi konularda yaşayarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yürüten yapıdır.

Konsey, okulun açıldıktan sonraki beşinci hafta yapılan seçimlerle belirlenir. Seçim propaganda çalışmaları okulun üçüncü haftası başlar. Öğrenci Konseyi, her sınıf düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adaylar arasında yoğun geçen propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek;

√ Sınıf Temsilcileri
√ İlkokul Konsey Başkanı
√ Ortaokul Konsey Başkanı
√ Anadolu Lisesi Konsey Başkanı
√ Fen Lisesi Konsey Başkanı
√ Kampüs Onursal Konsey Başkanı görevlerine gelirler.

Kampüs Onur Konsey Başkanı lise öğrencileri arasından seçilir. Rutin olarak ayda bir kez ve gerekli gördüğü diğer zamanlarda Öğrenci Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yıl içinde yapılan toplantılarda öğrenci sorunlarını çözmek adına, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletmek; yine öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve görev verildiğinde okulu temsil etmek gibi önemli görevleri üstlenirler.

Öğrenci Konseyi okulun her türlü organizasyonunda etkin görev alır. Toplantılar düzenler, sosyal sorumluluk projelerinde öncüdür, kutlama ve festivallerde organizasyona liderlik eder, kampüs işleyişi ile ilgili, kampüs müdürü ile birlikte çalışır.
Kampüs içinde, çalışmalarını gerçekleştirecek ve toplantılarını yapacakları Öğrenci Konseyi Toplantı Salonu’na sahiptirler.
Öğrenci Konseyi, tüm çalışmalarını PDR ile işbirliği içinde yürütür.