Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesinde öğrenciler, ulusal standart sınavlarda Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi (TYT-AYT) başarılı, yabancı dilde üst düzey yeterliliğe ve seçkin niteliklere sahip, sosyal bir birey olarak yetişirler. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplumlarda sağlam ve saygın bir yer edinmeleri amacıyla planlanan eğitim ve öğretim programları; onların öncelikle çok ve iyi okumalarını, okuduklarını iyi anlamalarını, anladıkları konusunda yazılı ve sözlü yorum yapabilmelerini; yaşama, aldırmazlık taşımayan bir hoşgörü, bencillik barındırmayan bir özgüven ile katılmalarını sağlar. Öğrenciler yükseköğrenim yaşamına akademik ve sosyal yönden titizlikle hazırlanırken, iş yaşamının olmazsa olmazı yabancı dili, en yetkin öğretmenlerin en etkin yöntemleriyle öğrenirler.

 Akademik Çalışmalar

 • Anadolu Lisesi statüsüne sahip olan okulumuzda MEB yıllık planlarına uygun olarak tam öğrenme yöntemiyle tüm kazanımların eksiksiz olarak verilir.
 • Sınavlara temel teşkil eden derslere yönelik yapılan hazırlık çalışmaları basılı ve dijital kaynaklarla desteklenmektedir.  Bu kapsamda ders anlatım föyleri, soru bankaları, konu değerlendirme sınavları ve işlenen konulardan ya da genel olmak üzere deneme sınavları uygulanmaktadır.
 • Konu değerlendirme ve deneme sınavları sonunda ölçme değerlendirme birimi tarafından gelişim raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlarda özellikle desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek takviye/pekiştirme çalışmaları yapılır.
 • Konu değerlendirme ve deneme sınav sonuçları tüm öğrenci velilerine elektronik ortamda gönderilerek etkin bir takip süreci sağlanır.
 • Tüm derslerde gerek teorik gerek uygulama çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi amacıyla programlı olarak ödev uygulaması yapılmakta ve ödevler takip edilmektedir.
 • Haftalık ders programı dışında hafta içi ek çalışma programı oluşturulur ve sene başında tüm öğrencilere duyurulur. MEB onayıyla gerçekleşen çalışmalar okul çıkış saatinden sonra takviye kurs programı şeklinde uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

Okulumuzda uygulanan üniversite hazırlık programı kapsamında, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları, akademik programın ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur. Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alt başlıklarıyla yürütülen çalışmalarla öğrencilerin motivasyonlarının üst düzeyde sağlanması amaçlanır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

 •          Öğrenci tanıma çalışmaları: Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve ölçme araçlarının uygulanması sonunda öğrencilerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri, çalışma yöntemleri, mesleki gelişimleri ve değerleri, mesleki olgunluk düzeyleri belirlenerek bireysel yönlendirmeler yapılır.
 •          Bilgilendirme çalışmaları: Üniversite sınav sistem özellikleri, orta öğretim başarı puanının önemi, çoktan seçmeli test tekniği, Yüksek Öğretim programları (meslek) ve üniversite tanıtımları, üniversite ziyaretleri, üniversite yaşamı, kariyer gelişimi ve meslek tanıtım günleri, sınavlara başvuru süreci, bilinçli tercih kullanımı vb. çalışmalar basılı yayın, seminer ve gezi şeklinde yapılır.
 •          Destekleme çalışmaları: Motivasyon sağlama, hedef belirleme, sınav kaygısı çalışmaları, başarılı olma stratejileri, farklı derslere çalışma yöntemleri vb. çalışmalar kişisel-sosyal rehberlik kapsamında bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yapılır.

Sınıf Düzeylerine Göre Üniversite Hazırlık Süreci

9 ve 10. sınıf çalışmaları:
Diploma puanları, bir öğrencinin 9, 10, 11 ve 12. sınıfta elde edilen yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarına göre hesaplanarak ÖSYM tarafından ortaöğretim puanlarına dönüştürülür ve üniversite sınav puanlarına eklenir. Bu amaçla 9 ve 10. sınıfta öğrencilerin sınav sistemini öğrenmesi ve strateji belirlemesi önem taşımaktadır. Ayrıca, TYT’de derslerin kazanımları büyük ölçüde 9 ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır. Bu nedenle hazırlık çalışmaları 9. sınıf itibari ile tüm derslerin kazanımlarının eksiksiz ve tam olarak öğrenilmesiyle başlar. Bu amaçla Konu Tarama Testleri (KTT) uygulanarak pekiştirme çalışmaları düzenlenir. Öğrenciler 10. sınıfta ileride öğrenim görecekleri Yüksek Öğretim programına temel teşkil edecek ders seçimlerini yaparlar. Yani bu dönem, kariyer ve meslek yönelimleri arasında tercih yapılan dönemdir. Bu dönemde öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma, öğrenci tanıma teknikleri ve kariyer gelişimi, meslek tanıtım günleri organizasyonuyla destek verilir.

11 ve 12. sınıf çalışmaları:
10. sınıfta yapılan ders seçimleriyle birlikte 11 ve 12. sınıfta öğrenciler ortak dersler dışında seçmeli derslerle üniversite sınavında yönelmek istedikleri puan türüne göre ağırlıklı bir eğitim programına katılırlar. Müfredat çalışmaları AYT eksenli devam ederken diğer taraftan TYT tekrar programları yapılır. KTT çalışmaları yanında işlenen konulardan ve genel olmak üzere uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerin takibi yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin olası eksik kazanımları saptanarak bireysel ve grup pekiştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Bu dönemde rehberlik birimi tarafından özellikle motivasyon sağlama, üniversite gezileri, çalışma yöntemleri, sınav teknik ve stratejileri, mesleki rehberlik, kaygı ile başa çıkma, sınav başvuruları ve tercih danışmanlığı çalışmaları yapılmaktadır.

 •          Sınırsız kaynak ve her gün soru çözüm saatleri,
 •          Derece öğrencileri için Özel Denemeler,
 •          Üniversite hazırlık kaynağı bulabileceğiniz zengin kütüphane,
 •          Öğrenilenleri pekiştirmek üzere özel etüt ve ek dersler,
 •          Üniversite hazırlık gelişimine destek verecek rehber ve danışmanlar,
 •          Ulusal sınavlar ile tüm Türkiye’deki öğrenciler ile rekabet imkânı,
 •          Ders dışı etkinliklerle stres atabileceğiniz spor ve aktivite alanları,
 •          Akıllı tahta ve bilgisayar destekli sınıflar
 •          En fazla 20 kişilik ferah sınıf ortamı,
 •          İhtiyaca ve düzeye uygun düzenlenmiş hafta sonu ek dersler,
 •          Meslek seçimini kolaylaştırmak için mesleki rehberlik ve seminerler,
 •          Üniversite tanıtım günleri ve gezileri,
 •          Birebir öğrenci koçluğu,