Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

İlkokul

İlk okulda öğrenci mutluluğunu esas alan öğrencilerine okulu ve okulun süreçlerini sevdiren, öğrenen merkezli, öğretmenin rehber olduğu bir eğitim öğretim programı uygulanır.

Sınıf öğretmenlerimiz çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını tanıma; öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm gelişimlerine yardım edecek şekilde düzenleme; çocukların kazandıkları davranışları ve uyguladığı programın ne derecede etkili olduğunu belirlemek üzere durumu belirleme ve değerlendirme becerilerine sahiptirler.